Bản Quyền

Thứ ba, 07-01-2020

Các bài viết của soi kèo uy tín được chia sẻ với các điều khoản có trong – Phi thương mại 4.0 Quốc tế .

Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, chúng tôi xin có một vài điều ngắn liên quan đến bản quyền nội dung tại tinsoikeo.net nếu bạn có dự định phát hành tại website khác.

Quy định chia sẻ bài viết

soi kèo uy tín giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.

Bạn không được phép sử dụng nội dung trên soi kèo uy tín vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.

Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.

Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ soi kèo uy tín.

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng soi kèo uy tín.

Nội dung chúng tôi đưa ra xin vui lòng các trang web không được sao chép, nếu có sao chép xin vui lòng để lại đường dẫn nguồn về trang web tinsoikeo.net

DMCA.com Protection Status